Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

Poslání, hodnoty, priority

POSLÁNÍ  PROGRAMU SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI:
Snažíme se snižovat míru xenofobie a předsudků v České republice, usilujeme o zlepšení veřejného mínění a informovanosti o migraci, přispíváme ke změně české migrační politiky a prakticky podporujeme integraci příchozích.

 

HODNOTY, KTERÉ PROSAZUJEME:
Kvalitní vzdělávání, informování, podpora rozmanitosti, tolerance, spolupráce, otevřenosti nové zkušenosti, potkávání, angažovaný antirasismus, zbavování předsudků, pomoc příchozím.

 

NAŠE PRIORITY:

  • Vzdělávat lidi a ovlivňovat veřejné mínění v ČR ( workshopy, besedy, výstavy, akce)
  • Informovat veřejnost o problematice české migrační politiky (publikace, letáky, placky)
  • Informovat veřejnost o dění v zemích, ze kterých k nám příchozí utíkají (prostřednictvím časopisu PŘES, )
  • Prakticky podporovat integraci příchozích (ženské multikulturní skupiny, volnočasové aktivity pro děti – příměstský tábor)