Pokud poskytnete lidem prostředky,a oni použijí svoji přirozenou schopnost a zvědavost, vymyslí věci, které vás překvapí mnohem více, než byste kdy očekávali.
Bill Gates

10.9.2014

Workshopy pro 2. stupeň ZŠ

Workshopy na druhém stupni se dotýkají zejména lidských práv, problematiky uprchlictví, stereotypního uvažování, rasismu ve společnosti, médií a multikulturní společnosti. Mají interaktivní formu a jsou zaměřeny hlavně na diskuzi, v níž se zajímáme o názory žáků a žákyň. Snažíme se jim během 90 minut zprostředkovat i jiný pohled na realitu, na probírané téma.

Od předsudků k rasismu  

Cílem workshopu je seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Zkusíme také společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit nejen v xenofobní uvažování, ale také v rasismus.

Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace   

Workshop je zaměřen na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem je přiblížit žákům život migrantů prostřednictvím výpovědi jednoho z nich a upozornit na záležitosti spojené s adapací na nové prostředí, a také na nové příležitosti s tím související. Důraz je kladen nejen na imigraci do Česka, ale také na emigraci z Česka a na uvědomění si toho, že migrace je přirozený jev, starý jako lidstvo samo. Součástí workshopu jsou videoprojekce.

 

Kauza Pavlík aneb Jak na média?

Workshop skrze práci s příběhem a metody mediální výchovy otevírá diskusi nad tím, jak média ovlivňují naše názory a jak mohou přispívat k šíření rasismu a xenofobie ve společnosti. Přiblíží hlavní metody kritického myšlení a práce s informacemi a vede studenty k vyjádření a reflexi jejich vlastních postojů.

 

Jaké je to být uprchlíkem?

Workshop přibližuje problémy, kterými prochází lidé, kteří do naší země prchají před válkami, totalitními režimy nebo před porušováním lidských práv. Studenti a studentky na vlastní kůži zažijí některé situace, jimž musejí uprchlíci a uprchlice čelit a budou diskutovat o uprchlictví v České republice.

Proč lidská práva? 

Cílem interaktivního workshopu je vysvětlit, co jsou to základní lidská práva, proč existují a jaký je jejich smysl. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si zaznamenali mocenské postoje a diskriminaci ve společnosti, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě.

 

Více informací na [email protected]