Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

26.9.2011

Multikulturní společnost: konfrontace a výzvy

Informační výstava Multikulturní společnost: konfrontace a výzvy je aktivitou programu NESEHNUTÍ Společně k rozmanitosti, v rámci něhož se věnujeme tématům migrace, uprchlictví a multikulturním otázkám. Představuje tato témata komplexně, v širších souvislostech a poukazuje na problémy, o kterých se ve veřejných diskusích příliš nemluví. Seznamuje s příčinami migrací v současném světě, s formami i důsledky těchto migrací, s tématem integrace a s multikulturním prostředím v ČR i s tím, jak se s těmito jevy vyrovnáváme. Upozorňuje také na problematické jevy, poukazuje na možná řešení a nabízí cesty, jak se zachovat v konkrétních situacích.

Odhaduje se, že dnes žije mimo svoji vlast asi 150 milionů z celkového počtu 6,671 miliard lidí na Zemi – tedy asi 2,25 % z celkové populace planety. Asi polovina z těchto lidí žije v rozvinutých zemích, druhá polovina pak v rozvojových. V zemích západní Evropy žije více než jedna osmina (přes 20 milionů lidí) z jejich celkového počtu. Hlavními příčinami tohoto stěhování je hluboká nerovnost v globálním rozmístění bohatství a časté rozdíly v míře demokracie a politické stabilitě.

Začátkem 90. let světu sílící globalizace přinesla mnoho prudkých změn: deregulaci financí, privatizaci sociálních služeb, které byly dosud v rukou vlád, uvolnění mezinárodního obchodu, otevření národních ekonomik tokům kapitálů a investic. Tyto změny měly na rozvojové země tak silný dopad, že jej dnes nedokáže zvrátit ani 100 miliard USD zahraniční pomoci, které poskytují ročně všechny země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nejchudším zemím světa. Tyto změny totiž ve výsledku vedou k dalšímu odsávání financí z chudých zemí.

Témata jednotlivých panel?:
1) Kdo, kde a proč? Migrace v globálním světě.
2) Je migrace problém?
3) Uprchlíci a uprchlice
4) Integrace
5) Multikulturalita po česku
6) Média, jazyk a cizinci a cizinky
7) Migrační manifest
8) Informace o NESEHNUTÍ

Základní informace o výstavě:
– 8 panelů (formát 70 cm × 100 cm na výšku), panely jsou vyrobeny z plastu
– panely jsou opatřeny otvory ve všech rozích, za které je možno je zavěsit
– jsou lehce rolovatelné a nenáročné na místo
– jednoduchá přeprava, doprava po republice prostřednictvím balíkové služby

Výstava je vhodná k umístění do škol, knihoven, klubů, ekologických center, center volného času, čajoven. Výstavu Vám zašleme poštou (poštovné hradí příjemce), nebo si ji můžete vyzvednout osobně v naší brněnské kanceláři. Zároveň s výstavou vám na požádání poskytneme související informační materiály.

K výstavě nabízíme i tématické letáky.
Výstavu nabízíme k zapůjčení zdarma. Příjemce si hradí poštovné.
Pokud máte zájem o zapůjčení výstavy, kontaktujte nás na e-mailu [email protected]

Výstava ke výstava ke stažení v pdf.

____________________________________________________________________

Nabízíme také workshopy a besedy na témata uprchlictví a migrace, lidská práva, stereotypy ve společnosti i v nás, xenofobie a rasismus.