Všechny pravdy je jednoduché pochopit, když už jsou jednou objeveny; jde o to je objevit.
Galileo Galilei

Mediální víkend pro středoškoláky a středoškolačky