Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

Studentské práce – pokračování časopisu Přes

Studentské práce na téma „Bílá vrána, bílá noc, bílé není nikdy dost“

V roce 2012 v rámci festivalu Týdne lidských práv proběhlo vyhlášení studentské literární soutěže na téma „Bílá vrána, bílá noc, bílé není nikdy dost“. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 studentů a studentek středních škol, kteří dané téma zpracovali v libovolném literárním žánru. Studentské práce pečlivě pročetla a ohodnotila odborná porota v jejichž řadách zasedli jak odborníci na téma migrace (socioložka Lenka Šafránková Pavlíčková), tak profesionální spisovatelé (Irena Dousková), tak zkušení pracovníci z oblasti médií (šéfredaktor časopisu Echo Latina Lubor Kysučan). Hodnotícími kritérii byli jak literární hodnota textu, tak i to jak se studenti a studentky s daným tématem vyrovnali.

Protože je to právě pět let, co se soutěž konala, a při příležitosti tohoto krásného kulatého výročí a také proto, že téma (jak se zdá) je stále aktuální, rozhodli jsme se Vám – našim čtenářům a čtenářkám přinést výběr těch nejzdařilejších prací na toto téma oceněných porotou.

Tým bývalé redakce Přes Vám přeje příjemné počtení!

Mutlikulturní svět objektivem komiksu!

Ve stejném roce vznikla i komiksová výstava, kterou vytvořili  studenti a studentky středních a vysokých škol z Brna a okolí. Společným cílem výstavy a jejich tvůrců bylo přiblížit návštěvníkům výstavy to, jak je možné pohlížet na multikulturní témata z pohledu komiksu. Komiks je zvláštním útvarem, který na rozdíl od jiných uměleckých vyjádření pracuje se svým námětem jak v rovině literární, tak i obrazové. To mu poskytuje zcela jedinečnou šanci interpretovat již miliónkrát omílaná témat z úplně nových perspektiv. A protože samotná multikulturalita je právě o různých perspektivách, jejich prolínání a neustálém soupeření mezi různými výklady kulturních vzorců mezi majoritou a minoritou, jeví se komiks jako ideální forma k jejímu zpracování. Mladí nadějní autoři a autorky vytvořili neobyčejná díla vypovídají nejen o multikulturním světě jako takovém, ale především se zaměřili na interpretaci konkrétních situací a kontextů, které jindy zůstávají být skryty. Kromě samotných komiksových děl,  obsahuje tato výstava i vysvětlení základních teoretických konceptů, které se k otázce kultury a multikulurality váží a jsou základním zdrojem informací pro pochopení této problematiky.

Vybraná díla, která byla zpracována do finální podoby výstavy naleznete v odkazu níže, snad se vám netradiční zpracování tohoto tématu bude líbit.

Výstava komiksy_RGB(1)