Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

24.7.2017

Přijď na Social Good Hackathon! / We want you for Social Good Hackathon!

 

= For Czech Scroll down! 🙂 =

Do you ever wonder how to make laws easier to find and understand or how to detect disinformation? Would you like to have a better overview of volunteering and skills sharing opportunities in the city or to promote safer cycling?

 

Do you want to build technical solutions to solve social problems? Do you have an idea you’d like to develop, which will contribute to the wellbeing of all citizens and will make Brno a more diverse and livable city?

 

We want you

for our

Social Good HACKATHON

boosting communities and community building

 

October 21-22, Brno

 

We’ve set already several topics (feel free to join them or bring new ones!)

 

  • Networking of Social and Ecological Initiatives
  • City Mobility
  • Fake News
  • Volunteeering, Buddy systems, Skills sharing systems

 

Apply at komunitylab.cz until 15 October.

 

Feel free to contact us for more details at [email protected]

 

 

 

Jak efektivně síťovat sociální a ekologické aktivity v jednom městě?

Jak odhalit dezinformace?

Jak podpořit systém Buddies nebo zlepšit cyklodopravu?

 

Další téma je na vás aneb

Otevíráme dveře pro

Social Good HACKATHON

 

  • Síťování sociálních a ekologických iniciativ
  • Doprava ve městě
  • Fake News
  • Systém podpory příchozích – Buddies

 

Hackathon je událostí, která propojuje IT, design a zajímavé společensky prospěšné projekty. Přijďte pomoci realizovat dobré nápady – potřebujeme vaše know how! 🙂

 

Kdy? 21. a 22. října

Kde? V Brně, v moderních prostorech brněnského kampusu.

Přihlaste se na komunitylab.cz do 15. října.

Pro více informací pište na [email protected]