Všechny pravdy je jednoduché pochopit, když už jsou jednou objeveny; jde o to je objevit.
Galileo Galilei

23.4.2013

S novým číslem Přesu i nová témata

Časopis PŘES: čtvrtletník o migraci a lidských právech vám přináší každé 3 měsíce aktuální články o tématech migrace a lidských práv u nás i ve světě.

V současné době časopis prošel mírnými koncepčními změnami. Chceme více informovat o dění v České republice. Připravili jsme rubriky zaměřené na osobní příběhy příchozích v ČR a jejich pohled na českou společnost, přibude názorových článků i společenských reflexí. Nově připravujeme rubriku zasvěcenou pozitivním projektům, které se povedly. V neposlední řadě se můžete těšit také na zajímavější vizuální stránku Přesu.

Časopis koupíte v kanceláři NESEHNUTÍ a na distribučních místech. Nebo si ho rovnou můžete předplatit, v tištěné i elektronické podobě.