Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.
Abraham Lincoln

24.6.2013

Odmítáme nový cizinecký zákon

 

ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON, který:

  • vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU
  • diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU
  • zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem, který bude možné zrušit
  • zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok
  • zavádí nepřiměřeně vysoké částky jako podmínku pro příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu
  • problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt

NESOUHLASÍTE S PODOBNÝMI PODMÍNKAMI?

VYJÁDŘETE SVŮJ NESOUHLAS PŘED MINISTERSTVEM VNITRA, Nad štolou 3, Praha 7 v úterý 2 . 7. 2013 v 11:00

Akci organizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 

PODEPIŠTE PETICI.