Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

7.5.2012

Nábor dobrovolných lektorů a lektorek

Dne 15.05.2012 v 17.00 v Knihovně NESEHNUTÍ se uskuteční první setkání zájemců a zájemkyň, kteří se chtějí zapojit do našich aktivit.  Dozvíte se tu, na jakých projektech pracujeme, jak se můžete sami zapojit nebo jak sami nějakou akci připravit. Můžete se stát lektorem či lektorkou multikulturně zaměřených workshopů na základních či středních školách, navštívit multikulturní ženská setkání během kterých výtvarně tvoříme z různých materiálů ( látky, korálky, recyklujeme z PC  nebo tetrapaků). Pokud máte rádi děti, můžete se zúčastnit letního tábora nebo volnočasovek, které pro děti příchozích každý měsíc pořádáme. Také jezdíme dělat volnočasovky do Zastávky, kde můžete vidět část azylové procedury v praxi. Chtěli byste raději do akce? Můžete se zkusit zapojit do některého z našich happeningů, nebo třeba vypomoci s plánováním festivalu Rodina –zamítnuto.

Těšíme se na vás! Malé občerstvení zajištěno