Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.
Abraham Lincoln

6.10.2017

Možnosti školení, konzultace a intervize pro naše buddies

Stálo se vám, že jste byli svědky toho, jak někdo zvyšuje hlas na příchozí, kteří něčemu nerozumí? Děje se to často a je to kontraproduktivní. Bohužel u nás v Česku máme málo zkušeností s interkulturní komunikací, natož s výukou češtiny jako cizího jazyka. Proto se snažíme budovat síť profesionálních buddies, kteří absolvují základní trénink ve výuce a doučování češtiny pro příchozí.

Buddies mají možnost konzultací s naší dlouhodobě spolupracující metodičkou Lindou Doleží a s metodikem Radimem Ošmerou. Nabízíme také koučink a intervizi v oblasti interkulturní komunikace s příchozími se zakladatelkami Buddy programu, a to s Tatianou Dumbravou,  interkulturní mediátorkou a koučkou, a s Luciou Čemovou, sociální pracovnicí a specialistkou na práci s příchozími.

Přihlaste se na [email protected] a buďte také buddy! Více informací ZDE.

 

Mgr. Linda Doleží, Ph.D 

Učení cizího jazyka považuji za společnou cestu moji a těch, které učím. Vzájemně se poznáváme a hledáme nejlepší strategii, aby bylo naše posouvání se v jazyce přínosné, zábavné a smysluplné. Dlouhodobě učím angličtinu a češtinu jako druhý či cizí jazyk a zkušenost mám s výukou všech věkových kategorií. Díky roli metodičky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka ve Státním integračním programu jsem se několik let věnovala metodické podpoře lektorek a lektorů, kteří vyučují češtinu jako druhý či cizí jazyk děti rodičů s mezinárodní ochranou či uděleným azylem. Momentálně učím češtinu jako cizí jazyk na Lékařské fakultě při Centru jazykového vzdělávání MU. Věnuji se také vzdělávání budoucích učitelů a učitelek češtiny jako druhého či cizího jazyka na Ústavu českého jazyka FF MU Brno. V rámci dalšího vzdělávání a podpory učitelek a učitelů v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti spolupracuji s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, s Národním institutem pro další vzdělávání, s organizacemi Meta, o.p.s., MyAktivity a s NESEHNUTÍm.  

 

Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Vždy jsem se cítil veliký jako celý svět, neomezený ničím a nikým. To, co jsem dělal, říkal a myslel, bylo jediné správné, jediné dobré, jediné možné. Když jsem ale poprvé přijel díky dobrovolnickému programu NESEHNUTÍ v roce 2003 do uprchlického tábora, byl to jeden z těch životních zážitků, které změnily můj pohled na sebe sama a můj život dostal nový rozměr. Teprve setkání s opravdovou jinakostí, s opravdu tepající, žhavou, horkou bytostí tak radikálně odlišnou od té mé jsem se dotkl sám sebe. Dotkl jsem se zároveň své omezenosti i své jedinečnosti. Začal jsem cizince učit češtinu a mnozí z nich se mi stali více než jen známými a kamarády. Postupně jsem potkal lidi bez nadsázky z celého světa a mohl více či méně nahlédnout do myšlení a cítění velkého množství kultur. Uvědomil jsem si postupně velmi hluboce to, že můj způsob života není jediný správný a jediný možný. S cizinci přišel celý svět tak trochu ke mně. Výuka češtiny pro cizince je dobrodružná cesta vesmírem našich myslí.

Během 15 let jsem vedl kampaň Bezpečí pro uprchlíky v NESEHNUTÍ, od roku 2005 se zabývám výukou cizinců. Pracoval jsem jako redaktor, korektor, učitel, lektor češtiny pro cizince. Nyní působím v Jihomoravském centru na podporu integrace cizinců na pozici metodika češtiny pro cizince a jako lektor Státního integračního programu pro uprchlíky a lektor různých předmětů na FF MU a na PedF MU.

 

Mgr. Tatiana Dumbrava

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě MU. Absolvovala jsem program Komunikace a vzdělávaní v multikulturním kontextu na Lucemburské univerzitě a program na interkulturní práci. Od roku 2016 jsem členkou Asociace pro interkulturní práci. Od roku 2014 koordinuji program Společně k rozmanitosti v NESEHNUTÍ, kde lektoruji  na školách a zabývám se alternativními cestami inkluze příchozích. V současnosti působím jako interkulturní mediátorka pro několik neziskových organizací v Brně. Nově se věnuji koučinku pro příchozí a nabízím konzultace školám, které se potýkají s inkluzí dětí s odlišným mateřským jazykem. Mluvím pěti jazyky a mám nejradši, když je můžu střídat všechny během jednoho dne (např. na našem letním labu pro děti).   

 

Mgr. Lucia Čemová

Vystudovala jsem psychologii v Bratislavě a Brně, kde nyní pokračuji v doktorském studiu zaměřeném na integraci příchozích z pohledu kritické sociální práce. Získala jsem praktické zkušenosti v uprchlických zařízeních v Nizozemí a v Česku. Od roku 2013 jsem pracovala ve více brněnských organizacích poskytujících sociální služby příchozím, aktuálně ve Fondu dalšího vzdělávání podporuji uplatnění příchozích na pracovním trhu. V NESEHNUTÍ působím od roku 2014 jako lektorka multikulturních workshopů pro žáky a žačky základních a středních škol a podílím se na organizaci komunitních akcí s příchozími. Aktivně se zapojuji do brněnské platformy aktivistů a aktivistek podporujících práva menšin a příchozích. Ve své práci využívám principy systemických, kolaborativních a dialogických přístupů a kritické sociální práce.