Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
Johann Wolfgang von Goethe

2.10.2015

Migrační manifest 2015

V rámci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice jsme se podíleli na vzniku Migračního manifestu 2015.

Jedná se o ideový manifest hodnot a principů, který vychází z dlouholetých zkušeností nevládních organizací v oblasti migrace a integrace. V České republice tímto dokumentem chceme přispět k vytvoření vyvážené, kultivované a sociálně spravedlivé azylové, migrační a integrační politiky. Chceme podpořit uznání kulturní rozmanitosti, přispět k rozvoji kultury respektu a odpovědnosti a otevřené občanské společnosti, která zajišťuje přístup k demokratickým právům všem lidem bez rozdílu. Manifest je určen zejména pro tvůrce politik a odborníky a také pro širokou veřejnost.

Migrační manifest 2015 v PDF ZDE.