Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Cílem kampaně za veřejné zdravotní pojištění cizinců je docílit legislativní změny, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula ty skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří jsou z něj dosud vynecháni a odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.

Kampaň probíhá ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací zabývajících se migranty. Více informací o kampani na [email protected].

Poslanecký přílepek protiústavně omezuje práva cizinců

Tisková zpráva Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ze dne 28. 2. 2017 V těchto týdnech Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o pobytu cizinců. Po více než roce, kdy byl vládní návrh diskutován s odborníky i ministry, předložil poslanec Václav Klučka (ČSSD) minulý týden pozměňovací návrh, který by představoval největší zásah do cizineckého práva… » pokračování

Za zdravotní pojištění migrantů – nová informační brožura

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vydalo novou informační brožuru ke kampani za zdravotní pojištění migrantů. Jak funguje komerční pojištění v ČR? Kdo na něm ve skutečnosti profituje? Jaké mají pojistné podmínky dopad na životy cizinců? Kdo jsou nepojistitelné osoby? O tom všem pojednává stručně a přehledně informační brožura, kterou si můžete stáhnout… » pokračování

Prohlášení: Zastavme další tragédie ve Středozemním moři – otevřme bezpečné cesty pro uprchlíky do Evropy

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy a současně vyzývá politické představitele ČR a EU, aby zabránili opakování podobných tragédií prostřednictvím azylové politiky, která umožní uprchlíkům bezpečně požádat o mezinárodní ochranu. O víkendu zemřelo dalších více než 900… » pokračování

Pomozte předčasně narozenému Feruzovi

Šest dní v inkubátoru za 7 tisíc korun denně – i s další péčí vstoupil Feruz na svět s dluhem 55 925,- Kč. Feruz, v překladu vítězný, se narodil předčasně. Má smůlu v tom, že jeho rodiče nemají české občanství, ani trvalý pobyt. Narodil se tak bez pojištění. „Doufala jsem, že se nám to vyhne,“… » pokračování

Migranty a migrantky je třeba zahrnout do veřejného systému pojištění

Tisková zpráva Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR Praha, 13. 11. 2014 – Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, je potřeba změnit, zaznělo na úterní panelové diskusi o zdravotním pojištění. Zástupci ombudsmanky, lékařů i neziskového sektoru jsou pro zahrnutí všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění a… » pokračování

Panelová debata: Zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Problematika komerčního zdravotního pojištění cizinců je velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Jednak proto, že se týká poměrně velké skupiny osob1, které jsou vzhledem ke svému postavení cizinců v České republice skupinou ohroženou a v jistém smyslu znevýhodněnou, jednak také proto, že legislativní úpravy probíhající v této oblasti mnohdy provází netransparentní lobbying ze strany komerčních zdravotních… » pokračování

Anna Šabatová proti zákonu o zdravotním pojištění cizinců

Tisková zpráva veřejné ochránkyně práv, 23. 7. 2014 Za naprosto nepřijatelný považuje veřejná ochránkyně práv současný návrh zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců. „Návrh zákona je špatný – obsahově i legislativně. Nepřináší systémové a koncepční řešení problematiky zdravotního pojištění cizinců spočívající v jejich zahrnutí do veřejného zdravotního pojištění. Po něm už řadu let volá Rada… » pokračování

Poslanci předložili návrh zákona o zdravotním pojištění migrantů. Nahrávají tak komerčním pojišťovnám

Skupina poslanců ČSSD předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má upravit komerční zdravotní pojištění migrantů v ČR. Momentálně se má k celému návrhu vyjádřit vláda. Navrhovaný zákon nejenže opět konzervuje nastavení systému, který je soustavně kritizován především neziskovými organizacemi pracujícími s migranty a řadou odborníků a nemocnic1, ba co víc, obsahuje řadu vysloveně diskriminujících pasáží, jež na úkor… » pokračování

Debata o zdravotním pojištění migrantů

NESEHNUTÍ a OPU Vás zve 9. 4. 2014 od 16.00 do Kavárny Trojka (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno) k debatě o zdravotním pojištění migrantů. Společně budeme diskutovat o možnosti zahrnutí migrantů a migrantek do systému veřejného zdravotního pojištění a o problémech, které přináší současná podoba komerčního zdravotního pojištění. V debatě vystoupí zástupci neziskových… » pokračování