Ty máš svoji cestu. Já mám svoji. A co se týče správné cesty a té jediné cesty, tak ta neexistuje.
Nietzsche

POCHODY Z NENÁVISTI: média a realita v ČR a Německu

pochody


Česko – německý kulatý stůl k problematice neonacismu a pochodů z nenávisti

KDY: pondělí 31. března 2014 v 15:00 – 18:00 hod.
KDE: Kancelář veřejné ochránkyně práv (malý sál), Údolní 39, Brno
Registrace na: [email protected]

 


1. blok, 15:00 – 16:30

Tomáš Bek, sociolog, NESEHNUTÍ

Duchcov, České Budějovice a Ostrava – od pochodů k monitoru: aktéři protestů a obsahová analýza internetových médií
Jací aktéři se při protestech střetávali a jaký měli na události vliv? A jak o nich referovala média? Kdo má přístup do zpravodajství a jaká témata média řeší? Jak jsou zobrazováni neonacisté a jak Romové?

 

Mgr. Pavel Doboš, sociolog a sociální geograf, FSS MU a PrF MU

Problematika rasismu v mediální práci s jazykem
Příspěvek se zaměřuje na zpravodajství o protiromských demonstracích v České televizi z hlediska kritické diskursivní analýzy. Upozorňuje na přítomnost „nového“ rasismu ve zpravodajské mediální reprezentaci, která se projevuje diskursivně skrze práci s jazykem. Pomocí diskursivních praktik zpravodajství především marginalizuje možnosti rasistických postojů české majority vůči romské minoritě, a to i v případě reprezentace fenoménu protiromských demonstrací, u nichž otázka těchto postojů může být důležitá.

 

Svena Berger a Toni Peters, Kein Bock Auf Nazis, Apabiz, Berlín

Neonacistické protesty proti uprchlíkům v Německu
Od konce roku 2012 se v Německu zřizují nové domy pro žadatele o azyl. Veřejná diskuse o uprchlících a imigraci otevírá politický prostor pro neonacistické a další otevřeně rasisticky vystupující organizace, které iniciují protesty proti uprchlíkům a azylovému bydlení. K propagaci svých myšlenek využívají již existujících rasistických postojů ve společnosti. Na druhou stranu však paralelně v Německu probíhají i protesty proti rasismu a na podporu uprchlíků.

 

16:30 – 16:50 přestávka (káva, občerstvení)

 

2. blok, 16:50 – 18:00

Martin Máša, IQ Roma servis

Druhá strana mince
Každá mince má dvě strany a na všem zlém je i něco dobrého, tvrdí pořekadla. Jaká je druhá strana pochodů z nenávisti? Mohou pogromistické pochody vést i k dobrým koncům? O druhé straně mince a tom dobrém pohledem aktivisty a zaměstnance proromské nevládní organizace.

 

Petr Machálek, spolupracovník neziskových organizací

Mediální desatero
Workshop šitý na míru. S čím počítat a na co se připravit? Soubor doporučení, která vám zvednou šance na to, abyste v případě neonacistických akcí a pochodů z nenávisti získali žádaný obraz akce v médiích.

 

Kulatý stůl – program

Akce se koná díky finanční podpoře Česko – Německého fondu budoucnosti.