Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Ladies Tea – Dámské čaje 16.3. od 17 hod

IMG_7571

As you might know the program Together towards diversity is running since 2011 regular multicultural tea meetings with women from different parts of the world. We have recently decided all together that we want to organize a flee market with our own craft products made during our inspiring meetings, trying to follow the tradition of successfull flee markets we used to organize at Faculty of Social Sciences in the past years.

We meet usually twice per month and craft under the guidance of our couch Ms. Ester, who is a craft artist full of enthusiasm and colourful ideas.

when: MONDAY 16.3 at 17:00
where: Tančící dům, address: Špitálka 37, Brno
what: ceramic jewelry
coach: pani Ester Pukova
preparation: just google some tips and come to practice together under the guidance of Ms. Pukova :-)

During our craft workshops we are discussing topics from the sense of life and politics to kids education, the beauty and the mess of intercultural communication, cooking recipes and much more.

We are looking for open-minded and curious ladies of all ages and ethnicity, willing to share with us a couple of hours and laughs. Join our effort to make sense of our free time and of beautiful craft supplies we have in the office or simply come to enjoy our company and cosy conversations over a cup of tea. And bring your friends!

For more information feel freeact me at [email protected]

FB event https://www..com/events/445351638948292/

————————–————————–————————————————————

Možná jste slyšeli, že program Společně k rozmanitosti pořádá pravidelná dámská čajová setkání s ženami z různých částí světa. Nedávno jsme se společně rozhodly, že chceme uspořádat blešák z vlastních výtvarných výrobků, které tvoříme během našich inspirativních setkání, a tímto pokračovat v tradici úspěšných blešaků Nesehnutí pořádaných v minulých letech na Fakultě sociálních studií.

Setkáváme se zpravidla dvakrát měsíčně a tvoříme pod vedením naší výtvarné koučky paní Ester, která je profesionální výtvarnice se spoustou pestrých nápadů a entuziasmem.

kdy: PONDĚLÍ 16.3 v 17:00
kde: Tančící dům, adresa: Špitálka 37, Brno
co: keramické šperky
koučka: paní Ester Puková
příprava: vygůglete si pár tipů a přijďte si je vyzkoušet pod vedením paní Pukové:-)

Během našich výtvarných dílen se zpravidla bavíme o tématech jako je smysl života a politika vzdělávání dětí, krása a problémy v interkulturní komunikaci, vaření, recepty a další.

Těšíme se na otevřené a zvídavé dámy všech věkových kategorií a etnického původu, které jsou ochotny s námi sdílet svých pár hodin a bavit se a smát. Připojte se k nám a dejme společně smysl našemu volnému času a krásným výrobkům nebo se jen přijďte pobavit o naší společnosti nad šálkem čaje. A přiveďte své kamarádky!

Pro více informací mě neváhejttovat na [email protected]

FB event https://www..com/events/445351638948292/

SKR - mala