Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě.
Ghándí

Ladies Tea – Dámské čaje 26.3. od 17 hod

IMG_7571

As you might know the program Together towards diversity is running since 2011 regular multicultural tea meetings with women from different parts of the world. We have recently decided all together that we want to organize a flee market with our own craft products made during our inspiring meetings, trying to follow the tradition of successfull flee markets we used to organize at Faculty of Social Sciences in the past years.

We meet usually twice per month and craft under the guidance of our couch Ms. Ester, who is a craft artist full of enthusiasm and colourful ideas.

when: THURSDAY 26.3 at 17:00
where: Nesehnutí
what: textile painting/crocheting/knitting/sewing
coach: Aneta and Tereza from Charita
preparation: bring two things: a piece of textile, on which we will practice some technics for the beginning, and then a tea-shirt or a bag you would like to paint.

During our craft workshops we are discussing topics from the sense of life and politics to kids education, the beauty and the mess of intercultural communication, cooking recipes and much more.

We are looking for open-minded and curious ladies of all ages and ethnicity, willing to share with us a couple of hours and laughs. Join our effort to make sense of our free time and of beautiful craft supplies we have in the office or simply come to enjoy our company and cosy conversations over a cup of tea. And bring your friends!

For more information feel freeact me at [email protected]

FB event https://www..com/events/445351638948292/

————————–————————–————————————————————

Možná jste slyšeli, že program Společně k rozmanitosti pořádá pravidelná dámská čajová setkání s ženami z různých částí světa. Nedávno jsme se společně rozhodly, že chceme uspořádat blešák z vlastních výtvarných výrobků, které tvoříme během našich inspirativních setkání, a tímto pokračovat v tradici úspěšných blešaků Nesehnutí pořádaných v minulých letech na Fakultě sociálních studií.

Setkáváme se zpravidla dvakrát měsíčně a tvoříme pod vedením naší výtvarné koučky paní Ester, která je profesionální výtvarnice se spoustou pestrých nápadů a entuziasmem.

kdy: ČTVRTEK 26.3 v 17:00
kde: Nesehnutí
co: textil painting / háčkování / pletení / šití
koučka: Aneta a Tereza z Charity
příprava: je potřeba přinést si dvě věci: kus textilu, na kterém budeme cvičit některé techniky, a tričko anebo tašku, na kterou chcete pak malovat/šít.

Během našich výtvarných dílen se zpravidla bavíme o tématech jako je smysl života a politika vzdělávání dětí, krása a problémy v interkulturní komunikaci, vaření, recepty a další.

Těšíme se na otevřené a zvídavé dámy všech věkových kategorií a etnického původu, které jsou ochotny s námi sdílet svých pár hodin a bavit se a smát. Připojte se k nám a dejme společně smysl našemu volnému času a krásným výrobkům nebo se jen přijďte pobavit o naší společnosti nad šálkem čaje. A přiveďte své kamarádky!

Pro více informací mě neváhejttovat na [email protected]

FB event https://www..com/events/445351638948292/

SKR - mala