Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

TLP: Interkulturní fotbal

TLP-pozadi-na-webu

12:00-16:00, Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85

Interkulturní, intergenerační, intergenderový, zkrátka inter-fotbal.

Co se vám vybaví, když řeknu fotbal? – jasná pravidla, struktura, rozhodčí, uniformy, stejně staří muži – taková víceméně uzavřená, homogenní skupinka, kde každý ví, co má dělat. Ale co se stane, když do toho vstoupí ženy a dívky, žáci ZŠ a SŠ a zahraniční zaměstnanci, čeština a nečeština? Ani my nevíme. Pojďte experimentovat na inter-fotbalový turnaj, kde se pravidla musí přizpůsobovat všem a všichni se musí přizpůsobovat pravidlům. Budeme hrát takovou hru, jaká je naše společnost – rozmanitá. Těžko na cvičišti – lehko na bojišti !

Pořádá NESEHNUTÍ jako součást programu Týdne lidských práv 2015