Více se naučíme, když hledáme odpověď na otázku a nenalezneme ji, než když se naučíme samotnou odpověď.
Lloyd Alexander (spisovatel fantasy)

Divadlo utlačovaných – The Theatre of the Oppressed

SKR divadlo

Kabinet divadla utlačovaných PdF MU ve spolupráci s NESEHNUTÍm zvou organizace a občanské společnosti aktivní v sociálních otázkách, které mají zájem o rozvíjení mezinárodní spolupráce, ke vzájemnému setkání s Robertem Mazzinim z Giolli Cooperativa Sociale zabývající se pedagogikou utlačovaných a divadlem utlačovaných.

Kdy?

pondělí 1. června 2015 v 17:00 – 20:00 hod

Kde?

PdF MU, Poříčí 9, Brno – Společenská místnost

17:00 – 18:00 Divadlo utlačovaných naživo – výstup z mezinárodního tréninku „Conflict: crisis or opportunity“, uspořádaný NESEHNUTÍm a pod vedením trenérů Roberto Mazzini a Matteo Lombardi

18:00 – 19:00 Prezentace Giolli a dalších přihlášených organizací

19:00 – 20:00 Diskuse o možnostech společných mezinárodních projektů

 

Přihlášení organizací k prezentaci do 30.5. 2015 na email:

[email protected] (Pavla Kremsová), tel. 732 337 411

Text přihlášení bude obsahovat název organizace, jméno a telefon prezentující/ho. Časová dotace pro výstup je 10 minut (shrnutí aktivit organizace, proč nás zajímá spolupráce, co nabízíme, co poptáváme).

 

Roberto Mazzini

Roberto Mazzini, zakladatel Giolli (1992) a bývalý učitel na základní škole, se školil v několika divadelních stylech, jako je Třetí divadlo (Third Theatre), pantomima, komedie dell’arte a také v nenásilném vzdělávání, komunikaci, ekologické bioenergetice a psychodramatu. Získal titul v oboru psychologie.

Vede mnoho mezinárodních workshopů zaměřených na metody Augusta Boala, koordinuje a dohlíží na projekty Giolli a školí své pracovníky. Napsal mnoho článků a částí knih o divadle utlačovaných. Spolupracuje také s mezinárodním online časopisem Under Pressure, který shromažďuje články z různých skupin divadla utlačovaných z celého světa. Vytvořil evropský projekt Fratt (boj proti rasismu prostřednictvím divadla).

 

……………………………………………………………………………………………

Cabinet of the Theatre of the Oppressed at Pdf MU in cooperation with NESEHNUTÍ (Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, i.e. an Independent Social-Ecological Movement) invite organisations and civil societies active in social issues which are interested in developing international cooperation to a meet-up with Roberto Mazzini from Giolli Cooperativa Sociale dealing with Education with the Oppressed and Theatre of the Oppressed.

When?

1st June 2015 at 17:00 – 20:00

Venue

PdF MU, Poříčí 9, Brno – Common room

 

17:00 – 18:00 The Theatre of the Oppressed live – an outcome of the training “Conflict: crisis or opportunity” organized by NESEHNUTÍ under the supervision of Roberto Mazzini and Matteo Lombardi

18:00 – 19:00 Presentation of Giolli and other participating organisations

19:00 – 20:00 Discussion about the possibilities of joint international projects

 

Organisations may sign up for a presentation by 30th May 2015 by email at:

[email protected] (Pavla Kremsová), tel. 732 337 411

The sign-up message must contain the name of the organisation and the name and phone number of the presenter(s). The length of one presentation is 10 minutes (a summary of the organisation’s activities, why it is interested in cooperation, what can they offer, what are their needs).

 

Roberto Mazzini by Giolli cooperative.

Roberto Mazzini, founder of Giolli in 1992, former primary school teacher, trained in several theatre styles such as Third Theatre, Mime, Commedia dell’Arte, and also in non-violent education, communication, ecological bio-energetics and psychodrama. Degree in psychology.

He leads a number of Boal’s method workshops, coordinates and supervises the Giolli projects and trains his own instructors. He designed and coordinated several Giolli projects, wrote many articles and book chapters on T.O., collaborates with the international online magazine Under Pressure that collects articles from various groups doing T.O. all around the world. He created the European project Fratt (Fighting Racism through Theatre).

 

logo Erasmus+

 

 

Funded by the European Union