Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry

15.3.2012

Multikulturní čaje o páté očima dobrovolnice

Každý druhý čtvrtek v měsíci se v knihovně Nesehnutí setkáváme se ženami z různých koutů světa. Na setkání přicházejí ženy různého věku, zaměstnání, zájmů a původu. Spolu se ženami z České republiky nás navštěvují ženy původem z Gruzie, Ukrajiny, Kosova, Slovenska, Čečenska, Rumunska i Spojených států. Setkání probíhají v neformálním duchu a mají pohodovou atmosféru. Povídáme si o běžných věcech, o tom, co se nám přihodilo, sdílíme každodenní zážitky. Spojuje nás mnoho zájmů a témat, není problém nalézt společnou řeč. Každé další setkání mě utvrdí v tom, že rozmanitost je cesta k obohacení. V pestré mozaice našich schůzek se často zablýskne kamínek sympatií, pochopení a počínajícího přátelství. Vždy mě potěší, když slyším, že se návštěvnice sblížily a setkávají se také soukromě, mimo pravidelný termín.

Kromě povídání dáváme průchod také naší tvořivosti. Na každém setkání je připravena výtvarná nebo rukodělná dílna, kde si návštěvnice mohou vytvořit vlastní dílko. Vznikly krásné věci, které si autorky odnesly domů nebo nám je ponechaly k dalšímu využití Výtvarná činnost „láme ledy“ mezi pravidelnými návštěvnicemi a ženami, které přišly poprvé. Tvoření ulehčuje komunikaci tam, kde někdy nestačí samotný jazyk. Umožňuje nám vzájemně se inspirovat, vyměnit si zkušenosti a nápady. Ráda se učím nové techniky a využívám „zlepšováky“, se kterými tvůrkyně přicházejí a které by mě samotnou nenapadly.

K inspirativním a často i překvapivým částem setkání patří také občerstvení. Stalo se dobrým zvykem, že návštěvnice nosí něco dobrého ze svých kuchyní. Největším hitem jsou nejrůznější druhy jednohubek a sladké chuťovky, ve kterých nachází zálibu hlavně děti. Zatímco jejich mámy tvoří, mohou si také něco vyrobit nebo si pohrát v dětském koutku, kde na ně dohlédnou starší kamarádky.

Po několika setkáních se nám podařilo vytvořit vcelku ustálenou skupinu žen, které se rády pravidelně setkávají nejen u nás. Podle mého názoru jsou Multikulturní čaje o páté pro ženy z menšin i z majority skvělou příležitostí, jak se vzájemně poznat, obrousit hrany společenských stereotypů a navázat kontakty, které mohou obohatit všechny zúčastněné. Máte-li chuť zažít pěkný netradiční večer, přijďte se také podívat.