Ty máš svoji cestu. Já mám svoji. A co se týče správné cesty a té jediné cesty, tak ta neexistuje.
Nietzsche

Nabízíme

Informační a vzdělávácí činnost je jednou z hlavních náplní naší práce, proto pořádáme přednášky, vydáváme informační letáky a publikace. Organizujeme semináře pro laickou i odbornou veřejnost, pořádáme  besedy a zveme zajímavé lidi. Sami připravujeme či se spolupodílíme na realizaci veřejných akcí vč. pouličních informačních stánků, benefičních kulturních aktivit apod. Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.