Více se naučíme, když hledáme odpověď na otázku a nenalezneme ji, než když se naučíme samotnou odpověď.
Lloyd Alexander (spisovatel fantasy)

Nabízíme

Informační a vzdělávácí činnost je jednou z hlavních náplní naší práce, proto pořádáme přednášky, vydáváme informační letáky a publikace. Organizujeme semináře pro laickou i odbornou veřejnost, pořádáme  besedy a zveme zajímavé lidi. Sami připravujeme či se spolupodílíme na realizaci veřejných akcí vč. pouličních informačních stánků, benefičních kulturních aktivit apod. Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.