Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

10.9.2014

Workshopy pro 2. stupeň ZŠ

Workshopy na druhém stupni se dotýkají zejména lidských práv, problematiky uprchlictví, stereotypního uvažování, rasismu ve společnosti, médií a multikulturní společnosti. Mají interaktivní formu a jsou zaměřeny hlavně na diskuzi, v níž se zajímáme o názory žáků a žákyň. Snažíme se jim během 90 minut zprostředkovat i jiný pohled na realitu, na probírané téma.

Od předsudků k rasismu  

Cílem workshopu je seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Zkusíme také společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit nejen v xenofobní uvažování, ale také v rasismus.

Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace   

Workshop je zaměřen na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem je přiblížit žákům život migrantů prostřednictvím výpovědi jednoho z nich a upozornit na záležitosti spojené s adapací na nové prostředí, a také na nové příležitosti s tím související. Důraz je kladen nejen na imigraci do Česka, ale také na emigraci z Česka a na uvědomění si toho, že migrace je přirozený jev, starý jako lidstvo samo. Součástí workshopu jsou videoprojekce.

 

Kauza Pavlík aneb Jak na média?

Workshop skrze práci s příběhem a metody mediální výchovy otevírá diskusi nad tím, jak média ovlivňují naše názory a jak mohou přispívat k šíření rasismu a xenofobie ve společnosti. Přiblíží hlavní metody kritického myšlení a práce s informacemi a vede studenty k vyjádření a reflexi jejich vlastních postojů.

 

Jaké je to být uprchlíkem?

Workshop přibližuje problémy, kterými prochází lidé, kteří do naší země prchají před válkami, totalitními režimy nebo před porušováním lidských práv. Studenti a studentky na vlastní kůži zažijí některé situace, jimž musejí uprchlíci a uprchlice čelit a budou diskutovat o uprchlictví v České republice.

Proč lidská práva? 

Cílem interaktivního workshopu je vysvětlit, co jsou to základní lidská práva, proč existují a jaký je jejich smysl. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si zaznamenali mocenské postoje a diskriminaci ve společnosti, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě.

 

Více informací na workshopy@nesehnuti.cz