Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek