Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel