Ty máš svoji cestu. Já mám svoji. A co se týče správné cesty a té jediné cesty, tak ta neexistuje.
Nietzsche

14.9.2011

Herní sešit

Herní sešit je součástí publikace Teď jsme doma v České republice. Zábavnou formou si v něm děti vyzkouší, co všechno se dozvěděly o jednotlivých dětech a zemích, ze kterých přišly. Herní sešit plní funkci prvního seznámení se s tématy migrace, multikulturní společnosti a lidských práv.