Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.
Ghándí