Chcete-li mír, pracujte pro to, aby byla na světě spravedlnost.
Henry Louis Mencken

12.1.2013

PŘES č. 29

Témata:

Integrace 6x jinak,
Ženská obřízka – marný boj?,
Efektivita fair trade a rozvojové pomoci,
Nízkoprahové centrum pro romské děti