Všechny pravdy je jednoduché pochopit, když už jsou jednou objeveny; jde o to je objevit.
Galileo Galilei

12.1.2013

PŘES č. 29

Témata:

Integrace 6x jinak,
Ženská obřízka – marný boj?,
Efektivita fair trade a rozvojové pomoci,
Nízkoprahové centrum pro romské děti