Nikdy nezapomeň, že jen mrtvé ryby plavou s proudem.
Malcolm Muggeridge (novinář a špion)

Kontakt

Program  SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI
Základním cílem programu je vzájemné porozumění si i přes vnímání jinakosti (které může být dáno sociálními, rasovými, národnostními, jazykovými, kulturními či náboženskými rozdíly) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.

Kde nás najdete?

NESEHNUTÍ Brno
třída Kpt. Jaroše, č. 18
602 00 Brno (mapa)

www.nesehnuti.cz

Tel.: 543 245 342, 605 239 579

E-mail: rozmanite@nesehnuti.cz

Mariana Zbořilová,
mariana@nesehnuti.cz
koordinátorka programu

Vendula Švecová, vendula@nesehnuti.cz
koordinátorka programu

Hana Syslová, hanas@nesehnuti.cz 
spolupracovnice programu

Lenka Šafránková Pavlíčková, lenka@nesehnuti.cz
spolupracovnice programu