Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

Kontakt

Program  SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI
Základním cílem programu je vzájemné porozumění si i přes vnímání jinakosti (které může být dáno sociálními, rasovými, národnostními, jazykovými, kulturními či náboženskými rozdíly) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.

Kde nás najdete?

NESEHNUTÍ Brno
třída Kpt. Jaroše, č. 18
602 00 Brno (mapa)

www.nesehnuti.cz

Tel.: 543 245 342, 605 239 579

Mariana Zbořilová, mariana@nesehnuti.cz
koordinátorka programu

Vendula Švecová, vendula@nesehnuti.cz
koordinátorka programu