Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

Kulatý stůl Kampaně za zdravotní pojištění

Akce se konala 28. listopadu 2013 v Praze. Foto: Radka Vejrychová