Pokud poskytnete lidem prostředky,a oni použijí svoji přirozenou schopnost a zvědavost, vymyslí věci, které vás překvapí mnohem více, než byste kdy očekávali.
Bill Gates

7.10.2011

Když budeme podporovat imigraci, Češi vymřou.

Jednou z  nejčastějších obav Čechů spojených s imigrací je strach ze ztráty dominantního postavení, které mají zaručené početní převahou. Úhrnná plodnost v  České republice se od roku 1980 drží pod hranicí náhrady. V  roce 2009 dosahovala hodnoty 1,24 dítěte na jednu ženu v  produktivním věku. Panuje obecné přesvědčení, že imigranti vykazují mnohem vyšší hodnoty než Češi. Ve skutečnosti jejich reprodukční strategie je velice podobná té české (Ukrajinci 1,26; Slováci 1,35; Vietnamci 1,83).