Více se naučíme, když hledáme odpověď na otázku a nenalezneme ji, než když se naučíme samotnou odpověď.
Lloyd Alexander (spisovatel fantasy)

7.10.2011

Česko patří přece Čechům, ne?

Druhým poměrně významně rozšířeným mýtem je vnímání území Česka jako země, která byla vždy „etnicky čistá“. Ve skutečnosti se jedná o velmi čerstvou zkušenost. Až do konce druhé světové války byla česká společnost multikulturního charakteru. Vedle Čechů a Slováků zde žila mimo jiné početně významná skupina Židů (120 tisíc) a Němců (3 miliony), kteří byli v  přímé souvislosti s  válkou odsunuti, zabiti nebo emigrovali.