Všechny pravdy je jednoduché pochopit, když už jsou jednou objeveny; jde o to je objevit.
Galileo Galilei

7.10.2011

Česko patří přece Čechům, ne?

Druhým poměrně významně rozšířeným mýtem je vnímání území Česka jako země, která byla vždy „etnicky čistá“. Ve skutečnosti se jedná o velmi čerstvou zkušenost. Až do konce druhé světové války byla česká společnost multikulturního charakteru. Vedle Čechů a Slováků zde žila mimo jiné početně významná skupina Židů (120 tisíc) a Němců (3 miliony), kteří byli v  přímé souvislosti s  válkou odsunuti, zabiti nebo emigrovali.