Vzdělávací aktivity

Pořádáme besedy, přednášky a workshopy na téma uprchlictví, migrace, lidských práv, kultury a náboženství. Naším cílem je napomáhat odbourávání stereotypního a xenofobního smýšlení ve spolčenosti a podporovat aktivní zapojování jednotlivců do procesu poznávání druhých. Tyto besedy a workshopy jsou organizovány nejen pro základní a střední školy, ale i pro širokou veřejnost. Nabídka workshopů.

Multikulti Challenge: Accepted

Tato výstava byla vytvořena z prací středoškolských studentů a studentek, kteří se přihlásili do soutěže Multikulti Challenge: Accepted. Účastníci a účastnice soutěže měli za úkol vytvořit libovolný výstup (studentský časopis, blog, povídku, projekt) ve kterém představí své názory na migraci a menšiny žijící v České republice a především v místě jejich bydliště. Ze dvou úspěšných ročníků výstavy vzniklo… » pokračování

Workshopy s multikulturní tematikou

I v letošním školním roce je celý lektorský tým připraven realizovat workshopy na vaší škole. Připravené jsou již tradičně workshopy s tématy migrace, lidských práv, stereotypů, uprchlictví či islámu  pro základní i střední školy, které si můžete objednat na www.multikulti-challenge.cz. Novinkou jsou workshopy pro 1. stupeň základních škol a také workshop pro střední školy s… » pokračování

Soutěž vyhráli brněnští studenti, které zajímá islám

 Jak výstižně shrnul současnou situaci sociolog Aleš Burjanek: „Srdce Čechů láskou k jiným zde žijícím etnikům nehoří.“  Jak se na to dívají mladí? Je jejich pohled na cizince jiný a v čem? Proč se parta studentů a studentek rozhodla zpracovat psát o Islámu? Co si vlastně dnešní mladí myslí o multikulturalismu? V pátek 15.6.2012 v… » pokračování

Víkendová škola mladých novinářů a novinářek

NESEHNUTÍ uspořádalo 24. – 25. 3. ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka v Brně mediálně-vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol. Byly představeny základy mediální a žurnalistické práce Jakubem Mackem, v navazujícím odpoledním workshopu byly odhaleny stereotypy ve vytváření obrazu o příchozích a cizincích obecně v českých médiích se zaměstnankyní organizace Člověk… » pokračování

Herní sešit

Herní sešit je součástí publikace Teď jsme doma v České republice. Zábavnou formou si v něm děti vyzkouší, co všechno se dozvěděly o jednotlivých dětech a zemích, ze kterých přišly. Herní sešit plní funkci prvního seznámení se s tématy migrace, multikulturní společnosti a lidských práv.  

Teď jsme doma v České republice

Tato brožura je určena pro žáky a žákyně prvního stupně základních škol. Seznamuje je s příběhy šesti dětí, které se narodily v cizích zemích a nyní žijí v České republice. Poutavým vyprávěním předkládá důvody odchodu ze země původu a následné těžkosti v novém životě. Brožura ke stažení v pdf.    

Omalovánky

Vymalujte si obrázky a přečtete si příběhy dětí, které se narodily v cizí zemi a nyní žijí v české republice. Omalovánky ke stažení v pdf.      

Pexeso

Pexeso navazuje na brožuru Teď jsme doma v České republice, která zobrazuje příběhy šesti dětí, které se narodily v cizích zemích a nyní žijí v ČR. Při hře pexesa se můžete naučit i hlavní vlajky zemí, ze kterých děti přišly. Pexeso ke stažení v pdf.