Veřejné informační akce

Snažíme se upozorňovat na nedostatky azylové a migrační politiky ČR – jak na systémové problémy spočívající v nevhodné právní úpravě či její problematické aplikaci v praxi, tak na konkrétní příklady restriktivního přístupu českých úřadů a nedostatečného zohlednění lidskoprávních hledisek. Vedle vydávání časopisu PŘES a informačních materiálů pořádáme také veřejné akce (happeningy, besedy, promítání, diskuze) a informační kampaně. Problematika uprchlictví a migrace je v současné době v ČR veřejně prezentována většinou pouze v rámci poměrně uzavřené odborné debaty. Naším cílem je prezentovat a zpřístupnit tato témata širší veřejnosti a přenést tak diskuzi do veřejného prostoru.

Během jedné minuty může rodina přijít o všechno…

V Brně dne 20. června 2013 na Mezinárodní den uprchlíků proběhl festival SKAMASI, který měl upozornit na problematiku uprchlictví v České republice i na to, že uprchlíkem se může stát každý. Plně podporujeme další aktivity v této oblasti – aktuálně i kampaň organizace UNHCR, která klade důraz na téma rodiny a problematiku jejího slučování. Kampaň… » pokračování

Odmítáme nový cizinecký zákon

  ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON, který: vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem, který bude možné zrušit zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok zavádí nepřiměřeně vysoké… » pokračování

SKAMASI? aneb Mezinárodní den uprchlíků v Brně

Od roku 2001 je 20. červen připomínán jako Mezinárodní den uprchlíků. Festival SKAMASI, který se v rámci tohoto dne odehraje na nádvoří Domu pánů z Kunštátu a v kavárně Trojka, chce přiblížit pohled na tematiku uprchlictví a život uprchlíků a uprchlic v České republice, vytvořit prostor pro setkání, ale také upozornit na to, že osud… » pokračování

Sběr věcí do benefičního blešáku

Také máte doma zachovalé věci, které nepoužíváte? Věnujte je do benefičního blešáku! Donést je můžete v úterý, středu a čtvrtek mezi 12 a 14 hod. do NESEHNUTÍ, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno. Děkujeme! Přijímáme knihy, oblečení, šperky, dekorační a předměty, hračky, hudební nástroje, drobný nábytek. Výtěžek blešáku je určen na organizaci letního příměstského tábora pro… » pokračování

SKAMASI – festival k Mezinárodnímu dni uprchlíků

Každoročně přichází do České republiky lidé, kteří zde hledají útočiště před nebezpečími, kterým byli vystaveni ve svých domovech. Náš festival chce nejen připomenout těžké osudy těchto lidí, ale také vytvořit prostor pro poznávání jiných kultur, sdílení zkušeností a zážitků a tak podpořit vzájemnou toleranci mezi lidmi, kteří již jsou v České republice doma a těmi,… » pokračování

Ženy z betonu aneb práva žen v současném Vietnamu

Přestože Vietnamci patří v České republice k největším menšinám, Vietnam a vietnamská kultura je Čechům stále spíše neznámá. Jak se v současnosti žije ženám ve Vietnamu? Jak se v současném Vietnamu kloubí komunismus a kapitalismus s rolí ženy? Čím ženy trpí a co je dělá šťastnými? Na tyto i další otázky dostane odpověď na přednášce… » pokračování

Živá knihovna, literární soutěž a dvě vernisáže výstav

Vyhlášení výsledků literární soutěže, Dům umění (Malinovského náměstí 652/2), 10.00 -11.30 Studenti a studentky středních škol měli za úkol libovolných literárním útvarem zpracovat téma „Bílá vrána bíla, bílá noc, bílé není nikdy moc.“ Během slavnostního vyhlášení budou prezentovány vítězné práce za přítomnosti odborné poroty ( Irena Dousková, Lubor Kysučan), která vítězům předá ceny a předá… » pokračování

Prohlášení ke zdravotnímu pojištění migrantů a migrantek

Jít s kartičkou zdravotní pojišťovny k lékaři a nechat se ošetřit není pro všechny obyvatele ČR samozřejmostí. Problém je to pro mnoho desítek tisíc migrantů a migrantek ze zemí mimo EU, kteří v ČR dlouhodobě legálně pobývají například za účelem podnikání, rodinného soužití či studia. Jsou vyloučeni ze systému veřejného zdravotního pojištění a současně mají povinnost kupovat si zdravotní pojistky od… » pokračování

Večer s NESEHNUTÍm: Ekoautem po Indii

Rádi bychom vás pozvali v pondělí 8.10. v 18:00 do kavárny Trojka (Dominikánská 9, Brno), kde se uskuteční Večer s NESEHNUTÍm. Můžete se těšit na uvedení nového čísla časopisu PŘES: čtvrtletník o migraci a lidských právech, tentokrát na téma Environmentální migrace. Součástí večera bude přednáška Stanislava Milera, iniciátora projektu Ekocesty,  o jeho ekocestě po Indii,… » pokračování