Veřejné informační akce

Snažíme se upozorňovat na nedostatky azylové a migrační politiky ČR – jak na systémové problémy spočívající v nevhodné právní úpravě či její problematické aplikaci v praxi, tak na konkrétní příklady restriktivního přístupu českých úřadů a nedostatečného zohlednění lidskoprávních hledisek. Vedle vydávání časopisu PŘES a informačních materiálů pořádáme také veřejné akce (happeningy, besedy, promítání, diskuze) a informační kampaně. Problematika uprchlictví a migrace je v současné době v ČR veřejně prezentována většinou pouze v rámci poměrně uzavřené odborné debaty. Naším cílem je prezentovat a zpřístupnit tato témata širší veřejnosti a přenést tak diskuzi do veřejného prostoru.

Prohlášení ke zdravotnímu pojištění migrantů a migrantek

Jít s kartičkou zdravotní pojišťovny k lékaři a nechat se ošetřit není pro všechny obyvatele ČR samozřejmostí. Problém je to pro mnoho desítek tisíc migrantů a migrantek ze zemí mimo EU, kteří v ČR dlouhodobě legálně pobývají například za účelem podnikání, rodinného soužití či studia. Jsou vyloučeni ze systému veřejného zdravotního pojištění a současně mají povinnost kupovat si zdravotní pojistky od… » pokračování

SOS pro pana Sao

Při pracovním úrazu v lisovně recyklovaného odpadu v Praze přišel pan Sao o obě nohy. Stalo se to během čištění pásu poté, co jako každý den vytřídili s jeho pracovní partou kolem deseti tun odpadu. Z pásu uklouzl a spadl do lisu, který měl být vypnutý. Sbírka pro pana Sao je určena na pokrytí dluhu… » pokračování

SKAMASI – kulturně rozmanitá akce

Ohlédnutí za parádní akcí, která se konala při příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků a která měla za cíl vytvořit prostor pro setkání lidí z různých kultur a také se podívat pod podkličku kuchyní různých národů, možnost. Pět brněnských neziskových organizací se utkalo o nejlepší mezinárodní pokrm, jehož autory jsou právě lidé z dané země. Návštěvníkům a… » pokračování

Brno dnes oslaví den proti rasismu. Co vzkážou jablka rasismu?

Dnes poprvé se na Zelném trhu jablka nebudou jen prodávat, ale budou vyjadřovat názory na rasismus. Jedná se o happening brněnských organizací zabývajících se lidskými právy. Oslaví tak Evropský dne akcí proti rasismu. Kdokoli může přijít a  říci rasismu NE prostřednictvím jablka, na které umístí svůj vzkaz. Lidé tak zareagují na zvýšené radikální nálady ve… » pokračování

Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy

Tato brožura vznikla na základě cyklu multikulturních a genderových seminářů, které realizovalo NESEHNUTÍ v roce 2009. Semináře, stejně jako tato brožura, vznikly se záměrem předložit soubor problematických oblastí vyplývající z života v multikulturní společnosti a navrhnout možné cesty řešení. Brožura je ke stažení v pdf.