Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Cílem kampaně za veřejné zdravotní pojištění cizinců je docílit legislativní změny, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula ty skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří jsou z něj dosud vynecháni a odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.

Kampaň probíhá ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací zabývajících se migranty. Více informací o kampani na petrl@nesehnuti.cz.

Zdraví migrantů i veřejných rozpočtů

Konsorcium nevládních organizací zabývajících se migranty a NESEHNUTÍ Tisková zpráva: Zdraví migrantů a veřejných rozpočtů: Představení analýzy a kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek   Praha, 2. října – Komerční zdravotní pojištění cizinců je výnosný byznys, který přináší  úzké skupince komerčních pojišťoven ročně téměř půlmiliardové zisky, které však na druhé straně chybí ve veřejném… » pokračování

Nová Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk? Až 150 tisíc migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR je vyloučeno z veřejného zdravotního pojištění. Jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění. Cílem této kampaně, kterou NESEHNUTÍ realizuje ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty, je docílit legislativní změny, která by je do veřejného zdravotního pojištění zahrnula. Bližší informace:… » pokračování