Čeština pro příchozí cizince na školách

Prostřednictvím vyškolených lektorů poskytujeme bezplatné kurzy českého jazyka žákům základních škol. Naším cílem je rozvinout komunikační schopnosti a dovednosti žáků a tím napomoci efektivnější a rychlejší adaptaci a plynulému zapojení se do školního procesu. Výuka češtiny jako cizího jazyka probíhá buď formou asistence přímo ve výuce, nebo formou skupinových kurzů probíhajících po vyučování. Věnujeme se jak výuce českého jazyka od úplných začátků (seznámení se s latinkou, nejzákladnějšími pojmy apod.), tak zdokonalování již osvojeného jazyka (důkladné vysvětlení gramatických a pravopisných jevů, neznámých pojmů apod.).

Divadlo utlačovaných – The Theatre of the Oppressed

Moc a bezmoc v nás a kolem nás + řešení konfliktů bez boje nebo útěku + Romové, hyperaktivita, transsexualita, šikana, školský systém, peníze + nenásilná komunikace, Gestalt a divadlo utlačovaných + Češi (1 Moldovanka, 1 Italka, 2 Slovenky a 1 Češka) spolu s Italy, Rumuny, Iry a Řeky = Divadlo utlačovaných – The Theatre of… » pokračování