Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

Aktivity programu

 • Buddies

  Zobrazit aktivitu
 • Čeština pro příchozí cizince na školách

  Prostřednictvím vyškolených lektorů poskytujeme bezplatné kurzy českého jazyka žákům základních škol. Naším cílem je rozvinout komunikační schopnosti a dovednosti žáků a tím napomoci efektivnější a rychlejší adaptaci a plynulému zapojení se do školního procesu. Výuka češtiny jako cizího jazyka probíhá ... Zobrazit aktivitu
 • Community Building Lab

  Zobrazit aktivitu
 • Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

  Cílem kampaně za veřejné zdravotní pojištění cizinců je docílit legislativní změny, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula ty skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří jsou z něj dosud vynecháni a odkázáni pouze na nevyhovující komerční ... Zobrazit aktivitu
 • Komunitní akce

  Zobrazit aktivitu
 • Multikulturní ženské skupiny

  Zprostředkováváme setkávání českých žen s ženami, které přišly do České republiky z nejrůznějších koutů světa. Naším cílem je vytvořit prostor pro sdílení názorů, sblížení a navazování přátelských vztahů skrze společné výtvarné a další zájmové aktivity. Díky těmto setkáním chceme vytvořit ... Zobrazit aktivitu
 • Veřejné informační akce

  Snažíme se upozorňovat na nedostatky azylové a migrační politiky ČR – jak na systémové problémy spočívající v nevhodné právní úpravě či její problematické aplikaci v praxi, tak na konkrétní příklady restriktivního přístupu českých úřadů a nedostatečného zohlednění lidskoprávních hledisek. Vedle ... Zobrazit aktivitu
 • Volnočasové aktivity pro děti

  Organizujeme volnočasové aktivity pro děti příchozích z okolí Brna. Těchto aktivit se účastní společně s dětmi příchozích i české děti. Společně se vydáváme na výlety, pořádáme herní odpoledne, sportovní utkání, výtvarné aktivity. Cílem těchto činností je propojovat děti z různých ... Zobrazit aktivitu
 • Vzdělávací aktivity

  Pořádáme besedy, přednášky a workshopy na téma uprchlictví, migrace, lidských práv, kultury a náboženství. Naším cílem je napomáhat odbourávání stereotypního a xenofobního smýšlení ve spolčenosti a podporovat aktivní zapojování jednotlivců do procesu poznávání druhých. Tyto besedy a workshopy jsou organizovány ... Zobrazit aktivitu